VELKOMMEN
Velkommen til Milestone Pro
 
Vi er et konsulentfirma, der har som sit vigtigste mål at skabe merværdi ved at udvikle jeres organisation og forretning med baggrund i jeres visioner og mål og på jeres præmisser. 
  
  • Skal salget og indtjeningen forøges?
  • Skal forretningsprocesserne forbedres?
  • Skal medarbejderne mere på banen?
  • Skal I indføre et strategisk ledelsessystem?
  • Skal kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø forbedres?
  • Skal I certificeres?

 
 
Vi er forandringskonsulenter, som støtter og inspirerer jer i projektet, bidrager til jeres løsninger, tager medansvar for implementeringen samt opbygger ejerskab og viden hos jer, så I er selvkørende, når vi sammen har nået de aftalte mål.
  
Det værdiskabende samarbejde med vore kunder er grundlaget for, at vi har en række kunder, som vi i nogle tilfælde har samarbejde med i årtier. Under vore referencer kan du læse nærmere om vore kunders udbytte og tilfredshed med samarbejdet. Her kan du også læse om de flere end 100 virksomheder, som vi har hjulpet til en certificering inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, HACCP mm.
  
Gør som dem, - prøv os og lad os tage en uforpligtende snak om jeres behov og mål - vi kigger gerne forbi. 

 
Hvad siger kunderne...?
- Vi har brugt Milestone Pro til at udvikle vores faciliteringskoncept og har indtil nu uddannet 24 facilitatorer, som vi bruger til at facilitere vores Lean-implementering. Erfaringerne og resultaterne er fantastiske - vi føler, at konceptet holder, og kan varmt anbefale Milestone Pro til andre, som arbejder med Lean og facilitering.
 
Martina Skansjo, Vicepresident for Operations, Alfa Laval Production System
 
NYHEDER
Miljøforbedringer er en god forretning!
Ugebrevet Mandag Morgen har bragt en artikel om en undersøgelse af 45 danske virksomheder.

Den viser, at miljø- og energiforbedringer er en god forretning, der medfører reduktion af spild, mindre CO2, større energieffektivitet m.v. og dermed besparelser på op til 50 %. Det gælder om at sætte indsatsen i system f.eks. ved at indføre miljøledelse efter ISO 14001.

Læs nærmere her.
Ny ISO 9001 og ISO 14001 i 2015 
Der udkom nye udgaver af ISO 9001 og ISO 14001 i sept. 2015 med nye og ændrede krav. Virksomheder, der er certificeret efter én af disse standarder har frem til sept. 2018 til at opfylde de nye og ændrede krav. Læs vores artikel om ændringerne i de nye standarder.
 
Vi tilbyder et uforpligtende møde for en præsentation af de væsentligste ændringer samt en dialog om, hvordan I implementerer de nye krav mest hensigtsmæssigt.